Η Nippon - Δ. Μαυρογένης Α.Ε. ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό την εισαγωγή και αποκλειστική διάθεσή στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά των κλιματιστικών με το εμπορικό σήμα Miyoto.

 

Με βάση την εικοσιπενταετή εμπειρία του ιδρυτή και σκοπό την ισχυροποίηση της θέσης της, η εταιρία ανέλαβε το 2003 την αποκλειστική διάθεσή των κλιματιστικών με το εμπορικό σήμα της Gree Electric Appliances Inc. στην Ελληνική αγορά.

 

H έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ενώ από το 2011 λειτουργεί υποκατάστημα της εταιρείας και στην Αθήνα. Η διάρθρωση της ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην εξυπηρέτηση των συνεργατών της. Για το λόγο αυτό, η Nippon - Δ. Μαυρογένης Α.Ε. εστιάζει όχι μόνο στο pre-sales service αλλά επιπλέον στο after-sales service, μέσω του Τεχνικού της Τμήματος και με γνώμονα πάντοτε την άριστη κάλυψη των αναγκών των συνεργατών της.

 

Το δίκτυο συνεργατών της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα καταστήματα κλιματισμού, τεχνικές εταιρείες αλλά και από καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών ειδών. Σήμερα, περισσότερα από 500 καταστήματα στην ελληνική αγορά εμπιστεύονται την εταιρεία και τα προϊόντα τα οποία αυτή αντιπροσωπεύει, συνάπτοντας εμπορικές συμμαχίες μαζί της.

 

Η Nippon - Δ. Μαυρογένης Α.Ε. αφουγκράζεται τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά και δεσμεύεται να στηρίζει τους συνεργάτες της με συνεχώς βελτιωμένες υπηρεσίες αλλά και καινοτόμα προϊόντα.